Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4416
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Mon Creador, incompres dreturer
Incipit & Explicits text: Mon Creador, incompres dreturer … e que·ns aret a tots del seu trezor
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles (2008), “Mon creador, incompres dreturer [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 9-10 , n. 7
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 38-39 , n. 24
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.95 (219:55)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 268-270 , n. 183 (ed. ref.)
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 19-20 , n. 9
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4875
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 12r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mon Creador, incompres dreturer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 12] Obra feta per lo dit mossen johan Baranguer demas douelles Caualler sobre los sinch senys Corporals
text: M2on creador / jncompres dreturer … [ 12r-v] … E quens eret / a tots del seu tresor
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4005
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. 5v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mon Creador, incompres dreturer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits text: [ 5v] Mon creador / jncompres dreturer … E quens aret / atots del seu tresor
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note les tres darreres cobles copiades horitzontalment. Mots i versos ratllats i esmenats pel copista. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7135
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 37r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mon Creador, incompres dreturer, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 37] Obra feta per lo dit mossen Johan berenguer de masdouelles Sobre los Sinch senys corporals
text: Mon creador / Jncompres dreturer … [ 37v] … Si bem es cert / mon vil cors nou mereix
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 37-52 de l'edició d'Aramon
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28