Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4414
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Molt vos sou tart, dona, reguoneguda
Incipit & Explicits text: Molt vos sou tart, dona, reguoneguda … com ffos a mi lo jorn de l'avinença
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Molt vos sou tart, dona, reguoneguda [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 69
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 99-100 , n. 97
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 147-148 , n. 95
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 171 , n. 103.93 (219:197)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 120-121 , n. 88 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4779
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lxviijv-lxviiij ff. 62v-63
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviijv] Maldjt ffet per lo djt johan berenguer vnjssonant
text: Molt uos sou tart / dona reguoneguda … [ lxviiij] … Com ffos a mj / lo jorn de laujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7217
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 135-136
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 135] Lo dit mossen Masdouelles e foren fetes per vna dona quj jaquia son enamorat e volies retraure
text: Molt vos sou tart / dona reqoneguda [sic] … [ 136] … Com fos amj / lo jorn dela ujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6991
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 105v-106
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 105v] Altre per lo dit mas douelles
text: MOlt vos son tard / dona regoneguda … [ 106] … Com fos amj / lo jorn dela ujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5806
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxvijv-lxxxviij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: M6olt vos son tard / dona regoneguda … [ lxxxviij] … Com fos amj / lo Jorn dela ujnença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10