Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4410
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta
Incipit & Explicits text: Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta … creguam tostemps, e tu sies greyida
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 190-191 , n. 182
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 180 , n. 103.89 (219:279)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 247-248 , n. 172 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4866
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. clvijr-v f. 148r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo qui, per juy, a ffer l'om creure basta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clvij] La hobre deuall scrjta he feta jo johan berenguer de masdouell[e]s sobre la fe en lo mes de març a[n]y Lxv lascrjuj en lo present ljbre
text: Lo quj per juy / affer lom creure basta … [ clvijv] … Creguam tostemps / e tu sies greyjda
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10