Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4408
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Lo gran voler, dona, que·us port, me costa
Incipit & Explicits text: Lo gran voler, dona, que·us port, me costa … vostre cor alt, e mays qu'energullara
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abababab
References (most recent first) Masdovelles et al. (1999), “Lo gran voler, dona, que us port, me costa [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 35-36 , n. 31
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 83 , n. 103.87 (72:2)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 36-37 , n. 23 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4172
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxiiijr-v f. 21r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Lo gran voler, dona, que·us port, me costa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxiiij] johan berenguer de masdouelles
text: Lo gran voler / dona queus port me costa … [ xxiiijv] … Vostre cor alt / e mays que nergullara
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28