Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4405
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles L'om qui del mon s'eparta, per servir
Incipit & Explicits text: L'om qui del mon s'eparta, per servir … matent a mi jus vostra senyoria
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “L'om qui del mon s'eparta per servir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 262
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 135-136 , n. 131
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 103.84 (219:88)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 169-170 , n. 121 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4813
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lxxxxviijv-lxxxxviiij ff. 93v-94
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'om qui del mon s'eparta, per servir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxviijv] Lo dit masdouelles
text: Lom quj del mon / separta per serujr … [ lxxxxviiij] … Matent a mj / jus vostra senyorja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7004
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 113r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'om qui del mon s'eparta, per servir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 113] Mossen mas douelles
text: HOm qui del mon separta de serujr … [ 113v] … Matent amj / jus vostra senyoria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5998
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxxiiijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'om qui del mon s'eparta, per servir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiiij] Mossen masdouelles
text: [L]Om qui del mon / saparta per serujr … [ ccxxiiijv] … Matent amj / Jus vostra senyorja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10