Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4400
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Ja volgués Déu que posques abstenir
Incipit & Explicits text: Ja volgues Deu que posques abstenir … ne·m tornara part de ma llibertat
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Ja volgues Deu que posques abstenir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 108
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:81
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 93 , n. 86
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.79 (219:53)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 112 , n. 77 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4948
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 157v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 157v] Sparca johan berenguer de masdouelles
text: Ja uolgues deu / que pusques abstenjr … Nem tornara / part de ma ljbertat
Poetic Stanza 1 x 8
Note el nom del poeta ha estat afegit, per una mà diferent, a la rúbrica
ID no. of Witness 2 cnum 4765
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxv f. 59
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxv] Altre sparca
text: Ja uolgues deu / que posques abstenjr … Nem tornara / part de ma lljbertat
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 5845
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvj
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvj] Altre
text: I6A volgues deu / que pusques abstenir … Nem tornara / part de ma libertat
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7025
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 118v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 118v] Altre
text: [J]A volgues deu / que pusques abstenir … Nem tornara / part de ma libertat
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28