Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4398
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Ja que lo temps no·s vuy tal com solia
Incipit & Explicits text: Ja que lo temps no·s vuy tal com solia … com axi·l vull, mas que·m do de sa molta
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 47
Masdovelles et al. (1999), “Ja que lo temps no's vuy tal com solia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 38-39 , n. 34
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 56-57 , n. 36
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 174 , n. 103.77 (219:229)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 40-41 , n. 26 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4175
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxvjr-v f. 23r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxvj] johan berenguer de masdouelles
text: Ja que lo temps / nos vuy tal com solja … [ xxvjv] … Comaxil vull / mas quem do de sa molta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7147
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 54v-55v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 54v] Lo dit masdouelles
text: Ja que lo temps / nos vuy tal com solia … [ 55v] … Com axil vull / mas quem do de sa molta
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 8 de l'edició d'Aramon i Serra. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6970
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 89r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 89] Altra mas douelles
text: IA que lo temps / nos vuy tal com solia … [ 89v] … Com axil vull / mas quem do de sa molta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5784
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxvjv-lxvij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvjv] Altra masdouelles
text: J16A que lo temps nos vuy tal com solia … [ lxvij] … Com axil vull / mas quem do de sa molta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28