Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4396
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir
Incipit & Explicits text: Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir … donchs, ffeu-me be, per vostre cortesia
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Yeu vull ez am la plus bella que·s mir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 49
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 76-77 , n. 65
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 58-59 , n. 38
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 103.75 (219:87)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 90-92 , n. 56 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4744
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. ljv-lij ff. 47v-48
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ljv] johan berenguer de masdouelles
text: Yeu vull ez am / la plus bella ques mjr … [ lij] … Donchs ffeu me be / per vostre cortesia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7149
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 56v-57v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 56v] Lo dit Masdouellas
text: Jo vull hi am / la pus bella ques mir … [ 57v] … Donchs feu me be / per vostra cortesia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5786
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxviijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviij] Masdouelles
text: I16O vull hi am la pus bella ques mjr … [ lxviijr-v] … Donchs feu me be / per vostra cortesia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6972
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 90v-91
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 90v] Mas douelles
text: IO vull hi am / la pus bella ques mjr … [ 91] … Donchs feu me be / per vostra cortesia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note després del v. 8 s'ha interpolat una estrofa precedida de la rúbrica “Tornada”, corresponent als quatre darrers versos del Texid 4374. No hem comptabilitzat aquesta interpolació en el còmput de versos. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28