Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4394
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Gerregar vull ab Amor e m'aymia
Incipit & Explicits text: Gerregar vull ab Amor e m'aymia … no ss'i ffa guany may per nenguna via
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 4ï 10 10 10ï: abbaaacca
References (most recent first) Masdovelles et al. (1999), “Gerregar vull ab amor he m'aymia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 139-140 , n. 135
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 130 , n. 103.73 (164:26)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 175-176 , n. 125 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4817
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. cijv-ciij ff. 97v-98
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Gerregar vull ab Amor e m'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cijv] Lo dit masdouelles vnjsonant he biocada
text: Gerregar vull / ab amor he maymia … [ ciij] … No ssi ffa guany / may per nenguna vja
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10