Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4388
Authors Miquel Peres
Titles D'amor los combats encalsen ma vida
Incipit & Explicits text: D'amor los combats encalsen ma vida … que·ntradam donàs d'amor compensant
Date / Place escrit 1474 ca.
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10ï 10 10ï 10 10ï 10ï 10: abaabcdccd
References (most recent first) Ed. electrònica en: Peres et al. (2008), “D'amor los combats encalcen ma vida [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 63 , n. 133.1 (60:20)
Editat a: Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 196-197 (ed. ref.)
Editat a: Castillo et al. (1959), Suplemento al Cancionero general de Hernando del Castillo (Valencia, 1511) que contiene todas las poesías que no figuran en la primera edición y fueron añadidas desde 1514 hasta 1557 65 , n. 108
Editat a: Castillo et al. (1882), Cancionero general de Hernando del Castillo según la edición de 1511, con un apéndice de lo añadido en las de 1527, 1540 y 1557 542-543 , n. 255
Internet http://www.rialc.unina.it/133.1.htm vist 2016-02-19
Number of Witnesses 16
ID no. of Witness 1 cnum 5102
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.9 (BITECA manid 2529)
Imprint València: Jorge Costilla, 1514-06-20
Location in witness f. cxxxiiira-rb
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiira] Demanda feta per miquel periz a joan verdancha
text: Damor los combats / en calcen ma vida … [ cxxxiiirb] … quentradam donas / damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 2 cnum 5106
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.9 (BITECA manid 2529)
Imprint València: Jorge Costilla, 1514-06-20
Location in witness ff. cxxxviiiva-cxxxixra
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiiva] Demanda feta per miquel periz ajoan verdancha
text: Damor los combates [sic] : encalcen ma vida … [ cxxxixra] … quentradam donas : damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 3 cnum 6122
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.10 (BITECA manid 2638)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1517
Location in witness ff. cxxviivb-clxxviiira
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviivb] Demanda feta per miquel perez a Joan verdancha
text: Dmor [sic] los combats / en calcen ma vida … [ cxxviiira] … queutraram [sic] donas / damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 4 cnum 7778
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand, Rés.YG.10 (BITECA manid 2638)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1517
Location in witness f. cxxxiiiva
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiva] Demanda feta per miquel periz a joan verdancha
text: Damor los combates / encalcen ma vida … quentradam donas / damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 5 cnum 6130
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, f *SC5.C2785.511cd (BITECA manid 2605)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1520
Location in witness ff. cxxviivb-cxxviiira
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviivb] Damanda feta per miquel perez a Juan verdancha
text: D2Amor los combats en calcen ma vida … [ cxxviiira] … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 6 cnum 6134
City, library, collection & call number Cambridge: Houghton Library of the Harvard College Library, f *SC5.C2785.511cd (BITECA manid 2605)
Imprint Toledo: Juan de Villaquiran, 1520
Location in witness f. cxxxiiiva
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiiiva] Demanda feta per miquel perez a juan verdancha
text: D2Amor los combats encalcen ma vida … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 7 cnum 5130
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/11740 (BITECA manid 2539)
Imprint Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12
Location in witness ff. cxxvijvb-cxxviijra
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvijvb] ¶ Daman [sic] feta per Mi=|quel perez a juan verdancha. |
text: ¶ D2Amor los combats en calcen ma vida … [ cxxviijra] … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 8 cnum 7339
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/11740 (BITECA manid 2539)
Imprint Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12
Location in witness f. cxxxiijva
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxiijva] ¶ Daman [sic] feta per Mi=|quel perez a juan verdancho. [sic] |
text: D2Amor los combats encalcen ma vida … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Note text copiat abans, als ff. cxxvijvb-cxxviijra.
ID no. of Witness 9 cnum 5131
City, library, collection & call number London: The British Library, G.11360 (BITECA manid 2603)
Imprint Sevilla: Juan Cromberger, 1535
Location in witness f. cxxvjrc-va
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvjrc] Demanda feta per Miquel perez a juan verdancha
text: [ cxxvjva] D2Amor los combats encalcen ma vida … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 10 cnum 5119
City, library, collection & call number London: The British Library, G.11360 (BITECA manid 2603)
Imprint Sevilla: Juan Cromberger, 1535
Location in witness f. cxxjra-rb
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxjra] Demanda feta per miquel perez a Juan verdancha
text: D2Amor los combats en calcen ma vida … [ cxxjrb] … quentradam donas damor conpensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 11 cnum 7325
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon 7-VI-14 (BITECA manid 2538)
Imprint Sevilla: Juan Cromberger (colofó: “en las casas de Iuan cronberger”), 1540-11-20 (colofó)
Location in witness f. cxxvjrc-va
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvjrc] Demanda feta per Miquel perez a juan verdancha
text: [ cxxvjva] D2Amor los combats encalcen ma vida … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Note aquesta composició està repetida en el mateix imprès
ID no. of Witness 12 cnum 5158
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon 7-VI-14 (BITECA manid 2538)
Imprint Sevilla: Juan Cromberger (colofó: “en las casas de Iuan cronberger”), 1540-11-20 (colofó)
Location in witness f. cxxjra-rb
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxjra] Demanda feta per miquel perez a Juan verdancha
text: D2Amor los combates [sic] en calcen ma vida … [ cxxjrb] … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 13 cnum 5117
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Inv. 2211 (BITECA manid 2540)
Imprint Antwerpen: Martín Nucio, 1557
Location in witness ff. ccxxxixv-ccxl
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxixv] Daman feta per Miquel Perez a Iuan Verdancha
text: Damor los combats en calcem ma vida … [ ccxl] … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 14 cnum 5129
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Inv. 2211 (BITECA manid 2540)
Imprint Antwerpen: Martín Nucio, 1557
Location in witness f. cclr-v
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ ccl] Deman feta per Miquel Perez a Iuan Verdancho [sic]
text: Damor los combats encalcen ma vida … [ cclv] … qu'entradam donas d'amor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 15 cnum 5286
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/31886 (BITECA manid 2604)
Imprint Antwerpen: Philippo Nucio, 1573
Location in witness ff. ccxxxixv-ccxl
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxixv] Daman [sic] feta per Miquel Perez a Iuan Verdancha
text: D2amor los combats en calcem ma vida … [ ccxl] … quentradam donas damor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
ID no. of Witness 16 cnum 5290
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/31886 (BITECA manid 2604)
Imprint Antwerpen: Philippo Nucio, 1573
Location in witness f. cclr-v
Title(s) Miquel Peres, D'amor los combats encalsen ma vida, escrit 1474 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ ccl] Daman [sic] feta per Miquel Perez a Iuan Verdancho
text: D2'amor los combats encalcen ma vida … [ cclv] … qu'entradam donas d'amor compensant
Poetic Stanza 3 x 10
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2016-02-19