Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4387
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Estant ratret e d'enuig fatiguat
Incipit & Explicits text: Estant ratret e d'enuig fatiguat … que·ns te desus, e nostros durs cors mut
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10'10' 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Estant ratret e d'enuig fatiguat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 5-7 , n. 3
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 164 , n. 103.67 (219:127)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 263 , n. 170 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4001
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. 3r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Estant ratret e d'enuig fatiguat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 3] J M M
text: Estant ratret / e denujg fatiguat … [ 3v] … Quens te de sus / e nostros durs cors mut
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28