Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4384
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Eres plus vey c'Amors vol que sieus sia
Incipit & Explicits text: Eres plus vey c'Amors vol que sieus sia … aya de vos, en breu temps, benanança
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Eres plus vey c'amors vol que sieus sia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 75-76 , n. 64
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 171 , n. 103.64 (219:194)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 89-90 , n. 55 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4743
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lv-lj ff. 46v-47
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eres plus vey c'Amors vol que sieus sia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lv] johan berenguer de masdouelles
text: Eres plus vey / camors vol que sieus sia … [ lj] … Aya de vos / en breu temps benanança
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques“Tornada qujs dressamor” i “Endressa alaymja”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10