Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4383
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Eras, pus ssuy ssi fort anamorats
Incipit & Explicits text: Eras, pus ssuy ssi fort anamorats … nul autre ges donar no·l ma poria
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Eres, pus ssuy ssi fort anamorats [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 50
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 31-32 , n. 27
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 60-61 , n. 39
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 161 , n. 103.63 (219:86)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 30-31 , n. 19 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4168
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xxjv-xxij ff. 18v-19
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxjv] johan berenguer de masdouelles
text: Eras pus ssuy / ssi fort anamorats … [ xxijr] … Nulautre ges / donar nol ma porja
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7150
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 58-59
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 58] Lo dit Masdouelles
text: Ara pus son / si fort enamorats … [ 59] … Null altre gents / donar nol me poria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6973
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 91-92
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 91] Masdouelles
text: ARa pus son / si fort ena morats … [ 92] … Null altre gens / donar nol me poria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5787
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxviiijr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxviiij] Masdouelles
text: A6Ra pus son / si fort enamorats … [ lxviiijv] … Null altre gens donar nol me poria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28