Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4381
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Anuig trop gran en la festa que feu
Incipit & Explicits text: Anuig trop gran en la festa que feu … car, si no·u feu, per dona no us tendria
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Anuig trop gran en la festa que feu [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 67
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 85-86 , n. 74
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 145-146 , n. 93
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 103.61 (219:116)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 102-104 , n. 65 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4753
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lvij f. 53
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lvij] Cansso feta per lo dit johan berenguer per vna donzella quin festagaua dos
text: Anuig trop gran / en la festa que feu … Car si nou feu / per dona nous tendrja
Poetic Form canço
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7215
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 133-134
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 133] Lo dit Masdouelles
text: Anuig trop gran / en la festa que feu … [ 134] … Car si nou feu / per dona nous tindria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5804
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxxvjr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvj] Altra feta per lo dit masdouelles
text: E6Nuig trob gran / en la festa que feu … [ lxxxvjv] … Car si nou feu / per dona nous tindria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6989
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 104r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 104] Altre mas douelles
rubr.: Cobles contra la anamorada que festeiaua altre anomerat [sic]
text: ANuig trob gran / en la festa que feu … [ 104v] … Car si nou feu / per dona nous tindria
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”; la segona rúbrica inicial ha estat copiada al marge
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28