Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4380
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Anuig mostrau aver que·us vulla bé
Incipit & Explicits text: Anuig mostrau aver que·us vulla be … dere de vos, que·us n'euran a llevar
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 41
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:16-17
Masdovelles et al. (1999), “Anuig mostrau aver que us vulla be [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 272-275 , n. 34
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 145-146 , n. 143
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 48-49 , n. 30
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 164 , n. 103.60 (219:126)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 184-185 , n. 133 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4981
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 183r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 183] Mas douelles
text: Anuyg mostrau / auer queus vulla be … [ 183v] … Dare deuos / queus naureu aleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4825
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cviijr-v f. 103r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cviij] Lo dit masdouelles altre maldit
text: Anujg mostrau / auer que us vulla be … [ cviijv] … De re de uos / que us neunan [sic] a lleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7141
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 47v-48v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 47v] Lo dit masdouellas
text: Anuig mostrau / hauer queus vulla be … [ 48v] … Dare de vos / queus nauran alleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 6963
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 85v-86
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 85v] Lo dit mas douelles
text: ANuig mostrau / hauer queus vulla be … [ 86] … Dare deuos / queus nauran alleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 5778
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxijv-lxiij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxijv] Lo dit masdouelles
text: A6Nuig mostrau hauer / queus vulla be … [ lxiij] … Dare deuos / queus nauran alleuar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28