Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4379
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Anuig me te insesantment llunyat
Incipit & Explicits text: Anuig me te insesantment llunyat … mos vulls e·l cor, he vos, qui·m feu l'esquiu
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Anuig me te insesantment llunyat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 54
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 121-122 , n. 116
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 63-65 , n. 42
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 164 , n. 103.59 (219:125)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 150-152 , n. 107 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4798
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxvjr-v f. 81r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvj] Lo djt masdouelles
text: Anujg me te / jnsesantment llunyat … [ lxxxvjv] … Mos vulls el cor / he uos qujm feu lesquju
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 2 cnum 7153
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 61v-62v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 61v] Lo dit Masdouelles caualler
text: Amor me te / jncessantment lunyat … [ 62v] … Mos vlls el cor / e vos quim feu lesquiu
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 3 cnum 6977
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 96v-97
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 96v] Johan berenguer de mas douelles
text: [A]Mor me te / jncessantment lunyat … [ 97] … Mos vlls ell cor / e vos quim feu lesquiu
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
ID no. of Witness 4 cnum 5791
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. lxxvr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxv] Johan berenguer de masdouelles
text: A6Mor me te jncessantment lunyat … [ lxxvv] … Mos vlls elcor / euos quim feu lesquiu
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28