Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4376
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles En vida muyr, he morint puix guarir
Incipit & Explicits text: En vida muyr, he morint puix guarir … mal grat vos n'e de tot en general
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “En vida muyr, he morint puix guarir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 77-78 , n. 66
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.56 (219:52)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 92-93 , n. 57 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4745
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lijr-v f. 48r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En vida muyr, he morint puix guarir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lij] johan berenguer de masdouelles
text: En vida muyr / he morjnt pujx guarjr … [ lijv] … Mal grat uos Ne / de tot en general
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10