Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4375
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles En temps d'enuig e mig desllibertat
Incipit & Explicits text: En temps d'enuig e mig desllibertat … car es-me çert que'n esparança viu
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 261
Masdovelles et al. (1999), “En temps d'enuig e mig desllibertat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 166 , n. 162
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.55 (219:51)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 213-214 , n. 152 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4846
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxxviiijr-v f. 124r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En temps d'enuig e mig desllibertat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiij] Lo dit masdouelles
text: En temps denuig / e mig deslljbertat … [ cxxviiijv] … Car esme çert / quen esperanca vju
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 2 cnum 7003
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 112v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En temps d'enuig e mig desllibertat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 112v] Mossen mas douelles
text: [E]N temps denuig / emig deslibertat … Car es ma cert / quen esparança viu
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5997
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxiijv-ccxxiiij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En temps d'enuig e mig desllibertat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxiijv] Mossen masdouelles
text: [E]N temps denuig / e mig deslibertat … [ ccxxiiij] … Car es ma cert / quen esperança viu
Poetic Stanza 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10