Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4369
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Dona qui val bon voler me demostre
Incipit & Explicits text: Dona qui val bon voler me demostre … si·m ressebets per vostr'esta veguada
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Dona qui val bon voler me demostre [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 29-30 , n. 25
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 171 , n. 103.49 (219:191)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 28-29 , n. 17 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4166
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xxv-xxi ff. 17v-18
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona qui val bon voler me demostre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxv] johah [sic] berenguer de masdouelles
text: Dona quj ual / bon uoler me demostre … [ xxi] … Sim ressebets / per uostre sta ueguada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya , n. 18
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28