Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4368
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Dona del món no·m pot jens enguenar
Incipit & Explicits text: Dona del mon no·m pot jens enguenar … m'a tots jorns mes, e·z ab mal me costreyn
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 112
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:77
Masdovelles et al. (1999), “Dona del mon no·m pot jens enguenar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 46-47 , n. 42
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.48 (219:50)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 51 , n. 34 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4943
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 154v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 154v] Cobla sparca \johan berenguer de masdouelles/
text: Dona del mon / nom pot jens enganar … Ma tots jorns mes / si de mal costreny
Poetic Stanza 1 x 8
Note el nom del poeta ha estat afegit, per una mà diferent, a la rúbrica inicial “cobla sparça”
ID no. of Witness 2 cnum 4722
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxxv f. 27v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxv] Cobla sparca feta per johan berenguer de masdouelles
text: Dona del mon / nom pot jens enguenar … Ma tots jorns mes / ez ab mal me costreyn
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7029
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 119v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 119v] Altre
text: Dona del mon / nom pot gens enguanar … Ma tots iorns mes / si de mal me co[streyn]
Poetic Stanza 1 x 8
Note la part de l'explicit marcada entre claudàtors no es veu al manuscrit
ID no. of Witness 4 cnum 5849
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvij] Altre
text: D6Ona del mon / nom pot gens anganar … Ma tots iorns mes / si de mal me constreny
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28