Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4365
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Dins un gran prat, a totes parts e cayre
Incipit & Explicits text: Dins un gran prat, a totes parts e cayre … Déu, quant se mès dins la vostra clausura
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï: abbaccddee
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 76 (ed. ref.)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:45-47
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 44-45 , n. 27
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 143 , n. 103.45 (203:4)
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 3809
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 128r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 128] ffeta per mossen \joan berenguer/ mas douelles
text: Dins vn gran prat a totes parts a cayre … [ 128v] … Deu quant / sames djns lauostra clausura
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7138
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 43v-44v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 43v] Lo dit mossen Johan berenguer de masdouelles
text: Dins vn gran prat / atotes parts e cayre … [ 44v] … Deu quant se mes / dins la vostra clausura
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6998
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 109v-110
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 109v] Altre per lo dit mas douellas
text: Dins vn gran prat / a totes parts e cayre … [ 110] … Deu quant se mes / dins la vostra clausura
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5813
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxxijv-lxxxxiijv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxijv] Altra feta per lo dit masdouelles
text: D6Dins [sic] vn gran prat / a totes parts e cayre … [ lxxxxiijv] … Deu quant se mes / dins la vostra clausura
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10