Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4364
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Destretz d'amor, ab cuytat enament
Incipit & Explicits text: Destretz d'amor, ab cuytat enament … ho, al demenys, favorabl'acollir
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Destretz d'amor, ab cuytat enament [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 84-85 , n. 72
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 73-74 , n. 48
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 139 , n. 103.44 (200:19)
Marfany (1966), Poesia catalana medieval 1 , n. 60
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 100-102 , n. 63 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4751
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lvjr-v ff. 52r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Destretz d'amor, ab cuytat enament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lvj] johan berenguer de masdouelles
text: Destretz damor / ab cuytat Enament … [ lvjv] … Ho al de menys / fauor ab lacolljr
Poetic Form canço
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7159
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 70v-71v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Destretz d'amor, ab cuytat enament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 70v] Lo dit Masdouelles
text: Drestret damor / ab cuytat anament … [ 71v] … O aldemenys / fauorable cullir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6982
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 100r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Destretz d'amor, ab cuytat enament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 100] Altra mas douelles
text: DEstret damor / ab cuytat anament … [ 100v] … O aldemenys / fauorable cullir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5797
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxv-lxxxjv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Destretz d'amor, ab cuytat enament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxv] Altra masdouelles
text: D10estret [sic] damor / ab cuytat anament … [ lxxxjv] … O aldemenys / fauorable cullir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10