Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4363
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Despuyxs partim de la bona ciutat
Incipit & Explicits text: Despuyxs partim de la bona ciutat … lo dilluns sant pessat derrerament
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Despuixs partim de la bona ciutat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 59
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 86-88 , n. 75
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 71-72 , n. 47
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 164 , n. 103.43 (219:123)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 104-106 , n. 66 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4754
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lviij-lviiij ff. 54-55
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lviij] Lo djlluns sant de lany xxx Nou mossen endreu despens he mossen françesch martj de gralla he jo johan berenguer de masdouelles Estant en la Cjutat de barcalona fem nouellament Aymjes he partant com per Raho de les festes de pasqua Aujem a partjr de la djta Cjutat per anar en nostres Cases acordam quey tornassen en lo mes de mayg apres seguent he jo durant lo temps que fom fora la djta Cjutat tots tresos fju les cobbles seguens he aquelles Trematj als djts mossen endreu he mossen gralla a lleyda hon es llur abjtassio esso per tant com jo sens ell no podja tornar ala djta Cjutat ans los auja esparar alarboç hon ells daujen venjr
text: Despuyxs partjm / de la bona Cjutat … [ lviiij] … lo djlluns sant / pessat derrerament
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note al marge del fol. ant. lviijv (fol. mod. 54v): “lo brando en la present cobbla djt es a nostra dona de la mar hj sta al costat de laltar enun bastjment de fusta e del djt brando veyamaymja”; la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7158
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 68v-70
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 68v] Lo dit Masdouelles
text: Despuys partim / dela bona ciutat … [ 70] … Lo dilluns sant / passat derrerament
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6981
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 99-100
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 99] Altra mas douelles
text: [D]Espuys partim / dela bona Ciutat … [ 100] … Lo dilluns sant / passat derr\er/ament
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5796
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxviiijv-lxxxv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiijv] Altra masdouelles
text: D6Despuys [sic] partim / dela bona Ciutat … [ lxxxxv] … Lo dilluns sant / passat darrerament
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10