Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4362
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Despuixs parti de vos, ma bell'aymia
Incipit & Explicits text: Despuixs parti de vos, ma bell'aymia … tostemps me te, ab passio sens mida
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Despuixs parti de vos, ma bell' aymia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 107
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:74-75
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 91 , n. 81
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 171 , n. 103.42 (219:190)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 110 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4940
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 152v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 152v] Cobla sparca
rubr.: Johan berenguer de masdouelles
text: Depuys pertj / deuos mabellaymja … Tostemps mete / ab pacio com plida
Poetic Stanza 1 x 8
Note la segona rúbrica ha estat copiada al marge
ID no. of Witness 2 cnum 4760
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxiiijv f. 58v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiijv] Altre sparca
text: Despuixs partj / de uos ma bellaymja … Tostemps me te / ab passio sens mjda
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7024
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 118v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 118v] Altre
text: [D]Espuys perti / de vos ma bellaymia … Tostemps me te / ab passio sens mjda
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 5844
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvj
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvj] Altre
text: D6Espuys perti / de vos ma bellaymja … Tostemps me te / ab passio sens mjda
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10