Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4361
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Dels crims majors comet lo crestia
Incipit & Explicits text: Dels crims majors comet lo crestia … […] que l'auries per teu | […] he lo restant jequis
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Dels crims majors comet lo crestia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 195-196 , n. 186
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.41 (219:48)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 253-254 , n. 176 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4870
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. clxjr-v f. 152r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dels crims majors comet lo crestia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxj] Lo djt johan berenguer de masdouelles
text: Dels crjms majors / comet lo crestja … [ clxjv] … he lo restant jequjs
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10