Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4358
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles De vos, Amor, no pusch ges null be dir
Incipit & Explicits text: De vos, Amor, no pusch ges null be dir … Rezets-lo·n prim, per qu'ieu mils la lagischa
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “De vos, Amor, no pusch ges null be dir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 52
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 53-55 , n. 50
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 62-63 , n. 41
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 103.38 (219:115)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 60-62 , n. 42 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4730
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xxxiiijv-xxxv ff. 31v-32
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiijv] Cansso de rjms vnjsonans feta per johan berenguer de masdouell[e]s la qual feu per la rao desus dita he tira a la joha
text: De uos amor / no pusch ges null be dir … [ xxxv] … Rezets lon prjm / per qujeu mjls la lagischa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa als mantenjdors”
ID no. of Witness 2 cnum 7152
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 60-61v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 60] Lo dit Masdouelles
text: Deuos amor / no pusch negun be dir … [ 61v] … Raheu lon prim / per quen mils lallegischa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça als mantenidors”
ID no. of Witness 3 cnum 6975
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 92-93
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 92] Mas douelles
text: [D]E uos amor / no pusch negun be dir … [ 93] … faheu lom prim / per queu mills la llegischa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça als mantenjdors”
ID no. of Witness 4 cnum 5789
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxv-lxxj
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxv] Masdouelles
text: D6E uos amor no pusch negun be dir … [ lxxj] … Raheu lon prim / per queu mils la llegischa
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça als mantenidors”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28