Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4354
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Cuytau, senyor, per fer a Déu servey
Incipit & Explicits text: Cuytau, senyor, per ffer a Deu servey … piados molt e, crech, bon crestia
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10ï 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Cuytau, senior, per ffer a Deu servey [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 188-189 , n. 180
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 139 , n. 103.34 (200:18)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 243-245 , n. 170 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4864
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. clv-clvjr ff. 145v-147r
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Cuytau, senyor, per fer a Déu servey, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clv] Lobre deuall scrita fju en lo mes de juljol any MCCCCLxvij com lo duch johan fonch entrat abarcalona presentada a mon bon Rey he senyor que deu guart
text: Cuytau senyor / per ffer a deu seruey … [ clvijr] … Piados molt / e crech bon crestja
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-12-17