Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4353
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Com pus pens, mes dificultos me par
Incipit & Explicits text: Com pus pens, mes dificultos me par … vos soplicant no·m llexeu a depart
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Com pus pens, mes difficultos me par [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 263
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 137-138 , n. 133
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.33 (219:47)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 172-173 , n. 123 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4815
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. cv-cj ff. 95v-96
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Com pus pens, mes dificultos me par, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cv] Lo dit masdouelles
text: Com pus pens mes / djffjcultus [sic] me par … [ cj] … Vos sopljcant / nom llexeu adepart
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
ID no. of Witness 2 cnum 7005
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 113v-114
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Com pus pens, mes dificultos me par, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 113v] Mossen mas douelles
text: COm pus me pens / difficultos ma par … [ 114] … vos supplicant / nom lexeu adepart
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 7, 3 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 13 de l'edició. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5999
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ccxxvr-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Com pus pens, mes dificultos me par, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxv] Mossen masdouelles
text: [C]Om pus mes pens / difficultos ma par … [ ccxxvv] … Vos suplicant / nom lexeu adapart
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28