Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4352
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Ço que no vol ma dispossissio
Incipit & Explicits text: Ço que no vol ma dispossissio … dels anamichs qui·m lleven tot solas
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
Associated Texts té una resposta de texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Ço que no vol ma dispossissio [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 56
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 112-114 , n. 110
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 66-68 , n. 44
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 158 , n. 103.32 (219:46)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 139-140 , n. 101 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4792
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. lxxviiijv-lxxxv ff. 73v-74v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxviiijv] La hobre deuall scrjta he jo feta djt johan berenguer sobrel uoler qujm te sopjuguat he vol sso que no vol ma dispossissio he ssobra huyt anemjchs que he he sonaquests / amor maymja lo voler ssort fortuna lo cor mos vulls he por
text: Lo que no vol / ma djspossissio … [ lxxxv] … Dels anamjchs / qujm lleuen tot solas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note al peu hom llegeix: “la hobra demunt scrita tremetj a mossen ffrancesch martj gralla alleyda he feu me la resposta seguent en la qual dju qujna es la Raho que los vuyt anamjchs compres anaquells d[a]mor an sobre mj tal senyorja”; la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7155
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 64-65
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 64] Lo dit Masdouelles
text: So que no vol / madisposicio … [ 65] … Dels enemjchs / qujm leuen tot solas
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 8857
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 97v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits text: [ 97v] Restaurar gens / per nagun car ne for … Dels anamichs / quin leuau tot solars
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 49-60 de l'edició. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5793
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxvjv-lxxvijv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxvjv] masdouelles
text: S6O que no vol / ma disposicio … [ lxxvijv] … Dels enamichs / quim leuen tot solars
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28