Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4350
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Sert es a tots c'amor es cosa pura
Incipit & Explicits text: Sert es a tots c'amor es cosa pura … que·z agut n'e ab volentat honesta
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 44
Masdovelles et al. (1999), “Sert es a tots c'amor es cosa pura [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 136-137 , n. 132
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 52-53 , n. 33
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 171 , n. 103.30 (219:189)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 170-172 , n. 122 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4814
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxxxviiijv f. 94v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxviiijv] Lo dit masdouelles
text: Sert es atots / camor es cosa pura … Quez agut ne / ab volentat honesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7144
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 51-52
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] Loament / Lo dit masdouelles
text: Cert es atots / quamor es cosa pura … [ 52] … Queu hagut ne / ab voluntat honesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 6966
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 87v-88
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 87v] Lohament mas douelles
text: CErt es atots / quamor es cosa pura … [ 88] … Quem hagut be / ab voluntat honesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5781
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxiiijv-lxv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiijv] Lohament masdouelles
text: C6Ert es atots quamor es cosa pura … [ lxv] … Quem hagut be / ab voluentat [sic] honesta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28