Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4349
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Car fort teniu, dona, virtut sens frau
Incipit & Explicits text: Car ffort teniu, dona, virtut sens frau … Spenyn-vos molt, tostemps, dir be sens mal
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Car ffort teniu, dona, virtut sens frau [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 96
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:34-35
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 151 , n. 150
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 157 , n. 103.29 (219:45)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 192-193 , n. 140 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4907
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 118v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 118v] Cobla sparça feta per mossen johan berenguer de mas douelles es retrogradada // per bordons e diccions e es de rims croats e legint la pla diu be e retrogradant la diu mal/
text: Car fort tenju / dona vjrtut sens frau … Espeyn vos molt / tostemps / djr be sens mal
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 4834
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxvr f. 110
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] La coble deuall scrjta he jo johan berenguer de masdouelles feta la qual es retorguedade per bordons e diccjons es de rjms croats he llegjnt la pla dju be he retorguedant la diu mal
text: Car ffort tenju / dona / vjrtut sens frau … Spenyn vos molt / tostemps / djr be sens mal
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
Note mots ratllats a la rúbrica
ID no. of Witness 3 cnum 5833
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. ciiijv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ciiijv] Altra Masdouelles
text: C6Ar fort tenju / dona virtut sens frau … E speny vos molt / tostemps dir be sens mal
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7013
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 117v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 117v] Altra mas douelles
text: [C]Ar fort tenju / dona virtut sens frau … Espeny vos molt / tostemps dir be sens mal
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-12-17