Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4347
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Be saps, Amor, que volentat avia
Incipit & Explicits text: Be saps, Amor, que volentat avia … E·z al derrer los port a trebucança
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Be saps, Amor, que volentat avia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 53
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:7-13
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 68-74 , n. 62
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 25-32 , n. 18
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 170 , n. 103.27 (219:188)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 79-87 , n. 53 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4905
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 96v-101v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 96v] Debat de mosen mas douelles ab amor
rubr.: Parla primer lo dit masdouelles
text: Be sabs amor que voluntat auia … [ 101v] … jaldarer / los port atrabucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note a partir de la segona estrofa, a les octaves alternen les rúbriques “Parla amor” i “Parla masdouelles”, mentre que les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de “Tornada de mas douelles” i “Tornada damor”
ID no. of Witness 2 cnum 4741
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. xxxxvj-xxxxviiijv ff. 42-45v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxvj] Lo debat devall scrit he agut jo johan berenguer de masdouel[e]s ab amor
text: Be saps amor / que volentat avja … [ xxxxviiijv] … Ez al derrer / los port atrebucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note al final de cada cobla s'indica si parla “Masdouelles” o “amor”; així mateix, les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada de masdouelles” o “Tornada demor”
ID no. of Witness 3 cnum 7129
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 24-31
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 24] Debat fet per mossen Johan berenguer de masdouelles altercant ab amor
text: Be sabs amor / que voluntat hauia … [ 31] … Ez al derrer / los port a trebucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada de Masdouelles” i “Tornada de Amor”; a sota de les octaves alternen els rùbriques “Masdouelles” i “Amor”
ID no. of Witness 4 cnum 6976
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 93-96
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 93] Debat de mossen mas douelles ab Amor Parla primer Lo dit mas douelles
text: [B]E sabs amor / que voluntat hauja … [ 96] … Jal darrer / los port / atrabucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note a partir de la segona estrofa, a les octaves alternen les rúbriques “Parla amor” i “Parla masdouelles”, mentre que les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de “Tornada de mas douelles” i “Tornada damor”
ID no. of Witness 5 cnum 5790
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxj-lxxv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxj] Debat de mossen masdouelles ab amor
rubr.: parla primer lo dit masdouelles
text: B6E sabs amor / que voluntat hauia … [ lxxv] … Jal darrer los port / atrabucança
Poetic Stanza 30 x 8, 2 x 4
Note a partir de la segona estrofa, a les octaves alternen les rúbriques “Parla amor” i “Parla masdouelles”, mentre que les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de “Tornada de mas douelles” i “Tornada damor”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2012-01-28