Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4343
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Aquests grans fets perseguits fins havuy
Incipit & Explicits text: Aquests grans fets perseguits fins havuy … que per virtuts sessen los mals que son
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Aquests grans fets perseguits fins havuy [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 180-181 , n. 174
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 103.23 (219:119)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 233-234 , n. 164 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4858
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. cxxxxiijv-cxxxxiiijv ff. 138v-139v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Aquests grans fets perseguits fins havuy, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits text: [ cxxxxiijv] Aquests grans fets / persegujts fjns havuy … [ cxxxxiiijv] … Que per ujrtuts / sessen los mals que son
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 6 x 8, 2 x 4
Note al peu hom llegeix: “Lobre demunt scrita tremetj alleyda per mossen benet çalba la qual dix dona al Reuerent archabjsbe de terraguona a quj se dressa ab tot sia per tota catalunya e la mjsetgeria de Lx personas quj per la deslljurança de don carles prjnsep de viana eran per anbaxadors al senyor Rey”. Les estrofes penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa alarchabisbe de tarragona”
Record Status Created 2000-05-07
Updated 2008-05-10