Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4339
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Ans Déu creas enjelical natura
Incipit & Explicits text: Ans Deu creas enjelical natura … e serem sans si·n sou Vos preguadora
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10^ 10^ 10ï 10ï 19^ 10^ 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Ans Deu creas enjelical natura [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:9-11
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 35-36 , n. 21
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 187 , n. 103.19 (219:329)
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 16 , n. 7 (ed. ref.)
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 17 , n. 7
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4873
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 9v-10v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ans Déu creas enjelical natura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 9v] Lo dit mossen johan baranguer demas douelles caualler
text: Ans deu creas / enjelical natura … [ 10v] … E serem sans / sjn sou vos preguadora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues estrofes van precedides respectivament de la rúbrica “Tornada” i “Endresa a nostra dona”
ID no. of Witness 2 cnum 7132
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 34-35v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ans Déu creas enjelical natura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 34] Lo dit mossen Johan berenguer de masdouelles
text: Ans deu crehas / angelical natura … [ 35v] … E serem sans / sin sou vos pregadora
Poetic Stanza 7 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Andressa anostra dona”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28