Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4338
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Anar-me'n vull. Per so prench comiat
Incipit & Explicits text: Anar-me'n vull. Per sso prench comiat … e ja vengut en estrema flaquesa
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Anar me·n vull. Per sso prench comiat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 113
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:89
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 90 , n. 79
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 97 , n. 103.18 (131:6)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 109 , n. 70 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4958
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 164v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 164v] Cobla sparça johan berenguer de masdouelles
text: Anar men vull / perco prench comjat … E jauangut / en strema flaquesa
Poetic Stanza 1 x 8
Note el nom del poeta fou afegit per una altra mà
ID no. of Witness 2 cnum 4758
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxiiij f. 58
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxiiij] Altre sparça
text: Anarmen vull / per sso prench comjat … E ja vengut / enestrema flaquesa
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7030
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 119v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 119v] Altre
text: A Nar man vull per ço prench comiat … E ia vengut / en strema flaquesa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 5850
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvij] Altre
text: A6Nar men vull / per ço prench comiat … Era vengut / en estrema flaquesa
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-12-17