Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4333
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Alguns han dit e volgut sostenir
Incipit & Explicits text: Alguns han dit e volgut sostenir … als peccadors qui van contr'ell arant
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10ï 10ï 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Alguns han dit e volgut sostenir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:11-12
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 37-38 , n. 23
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 163 , n. 103.13 (219:118)
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 18-19 , n. 8 (ed. ref.)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4874
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 11r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alguns han dit e volgut sostenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 11] Altra obra ffeta per lo dit mossen johan baranguer de mas doueles caualler ahonor de nostra dona sobre lo peccat horjginal
text: Alguns andit / euolgut sostenjr … [ 11v] … Als peccadors / quj uan contrells arant
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7134
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 35v-36v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Alguns han dit e volgut sostenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 35v] Lo dit mas douelles
text: Alguns han dit / e volgut sostenir … [ 36v] … Als peccadors / quj van contrell errant
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10