Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4327
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Ab plants e plors pertre de vos, senyora
Incipit & Explicits text: Ab plants e plors pertre de vos, senyora … e no·m metau, jo·us prech, an oblidança
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Ab plants e plors pertre de vos, senyora [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 81-82 , n. 70
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 170 , n. 103.7 (219:184)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 97-98 , n. 61 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4749
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. liiijv-lv ff. 50v-51
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab plants e plors pertre de vos, senyora, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ liiijv] johan berenguer de masdouelles comjat
text: Ab plants e plors / pertre de uos senyora … [ lv] … E nom metau / jo us prech anobljdança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28