Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4326
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles Ab los suptils llaços que par'Amor
Incipit & Explicits text: Ab los suptils llaços que par'Amor … que mes a mi, com fuy a vos donat
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Ab los suptils llaços que parï Amor [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 259
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 164-165 , n. 161
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 157 , n. 103.6 (219:40)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 211-212 , n. 151 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4845
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. cxxviijr-v f. 123r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab los suptils llaços que par'Amor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviij] Lo dit masdouelles
text: Ab los suptils / llacos que paramor … [ cxxviijv] … Que mes a mj / com fuy a uos donat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5995
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxijv-ccxxiij
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab los suptils llaços que par'Amor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxijv] Mossen mas douelles
text: [A]b los sobtils laços qui per amor … [ ccxxiij] … Que mes amj / quant fuy auos donat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7001
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 111r-v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab los suptils llaços que par'Amor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 111] Mossen mas douelles
text: [A]B los sobtils / laços qui per amor … [ 111v] … Que mes amj / quant fuy a vos donat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10