Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4322
Authors Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç
Titles A mi mateix cove que digua: “Ffora”
Incipit & Explicits text: A mi mateix cove que digua: “Ffora” … torn a servir vos, qui mon cor adora
Date / Place escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 110
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:78-79
Masdovelles et al. (1999), “A mi mateix cove que digua: “Ffora” [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 93 , n. 87
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 125 , n. 103.1 (157:11)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 112 , n. 78 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4945
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 155v
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 155v] Sparca
rubr.: feta per mossen Johan berenguer de mas douelles de rjms marjtats semjsonants / e plenjsonants
text: A mi mateix / coue que digua fora … Quj ma de be / lunyat etret deffora
Poetic Stanza 1 x 8
Note aquest testimoni presenta divergéncies notables en relació a l'edició d'Aramon i Serra. La segona de les rúbriques s'ha escrit en el marge
ID no. of Witness 2 cnum 4766
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxv f. 59
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxv] Altre sparça de rjms marjdats semjsonans he plenjsonans
text: A mj mateix / coue que djgua ffora … Torn a serujr / uos quj mon cor adora
Poetic Form esparsa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 5847
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cvjv
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cvjv] Altre
text: A6 mi mateix / coue que digua fora … Torn a seruir / vos qui mon cor adora
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7027
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 119
Title(s) Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] Altre
text: A mi mateix / coue que digua fora … Torn a serujr / vos qui mon cor adora
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10