Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4319
Authors Joan de Masdovelles
Titles Si los burlats voleu, burlats, burlar
Incipit & Explicits text: Si los burlats voleu, burlats, burlar … si burla be lo burlador sivil
Date / Place escrit 1460 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10 4 4 10 10: ababbabaaacc
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:40 (ed. ref.)
Masdovelles (2000), “Si los burlats volen, burlats, burlar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 87 , n. 102.7 (91:1)
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3803
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 200v
Title(s) Joan de Masdovelles, Si los burlats voleu, burlats, burlar, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 200v] Cobla sparça feta per Johan de mas douelles
text: Si los burlats / voleu burlats burlar … Si burla be / lo burlador sivjl
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 8
Note aquesta composició ha estat ratllada. Segueixen, en castellà, les “Coblas quien deue ser El galan: Non teniendo que façer”. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10