Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4315
Authors Joan de Masdovelles
Titles Quipadanam farup damiracundi
Incipit & Explicits text: Quipadanam farup damiracundi … tu est aquell salvatge parrapap
Date / Place escrit 1460 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [102.4 (138:17), p. 117=] 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10 10ï: ababcddc
[102.4a (170:2), p. 131=] 10ï 10 10 10ï 4ï 10 4 10 10: abbaaccdd
Associated Texts les dues cobles són dues respostes successives a texid 3123 Pere Antoní, Trepodion baracasín xacundi, escrit
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:65 (ed. ref.)
Masdovelles et al. (2000), “Qui padanam farup damiracundi [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Masdovelles et al. (2000), “P[…] h[…] och estable [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 299 , n. 102.4 i 102.4a
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3800
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 217v
Title(s) Joan de Masdovelles, Quipadanam farup damiracundi, escrit 1460 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 217v] Resposta feta per lo dit johan demas douelles al dit .p. anthonj
text: Qujpadanam / farup / dami racundj … Tuest aquell / saluatge parrapap
Poetic Stanza 2 x 8
Note la segona cobla ha estat ratllada
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10