Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4310
Authors Guillem de Masdovelles
Titles Senyor molt naut: l'autrier me ffes demanda
Incipit & Explicits text: Senyor molt naut: l'autrier me ffes demanda … al senyor duch contra jent tan malvada
Date / Place escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Senyor mot naut: l'autrier me ffes demanda [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 150-151 , n. 149
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 180 , n. 101.15 (219:277)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 191-192 , n. 139 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4833
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness ff. cxiijv-cxiiij ff. 108v-109
Title(s) Guillem de Masdovelles, Senyor molt naut: l'autrier me ffes demanda, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxiijv] Lo sjruentesch deuall scrit ffeu lo djt en gujllem de masdouelles al Cjtj de catanja per manament del duch de monblanch ljnffant don martj quj apres fonch Rey daraguo
text: Senyor mot naut / lautrjer me ffes demanda … [ cxiiij] … Al senyor duch / contra jent tan maluada
Poetic Form sirventes
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i darrera van precedides repsectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa a Nostra dona”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10