Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4297
Authors Guillem de Masdovelles
Titles Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha
Incipit & Explicits text: Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha … en totes vull aver paucha fizança
Date / Place escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
Associated Texts els vv. 1-8 s'insereixen en texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Diats, mi-doncs: cuydau vos que us servescha [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 200-203 , n. 19 (ed. ref.)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 102-103 , n. 100
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 170 , n. 101.2 (219:181)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 125-126 , n. 91
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7757
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 141
Title(s) Guillem de Masdovelles, Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 141] Masdouelles
text: Digau me donchs / pencats vos queus seruescha … Ffins per amor / vos ueja ab dol vjure
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 4782
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. lxxj f. 65
Title(s) Guillem de Masdovelles, Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxj] Altre maldjt ffet per lo djt guillem de masdouell[e]s
text: Djats mjdoncs / cuydau vos queus seruescha … En totes vull / auer paucha fizança
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 9546
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxijva
Title(s) Guillem de Masdovelles, Diats, midoncs, cuydau-vos que·us servescha, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxijva] Masdouelles
text: Digats mi donchs / pençats uos queus seruesca … Fins per amor / vos ueia ab dol viurer
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28