Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4296
Authors Guillem de Masdovelles
Titles Del cruzel crim de lleza magestat
Incipit & Explicits text: Del cruzel crim de lleza magestat … lo joy complit qui may no felhira
Date / Place escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Masdovelles et al. (2008), “Del cruzel crim de lleza magestat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1996), Cançoner dels Masdovelles. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11 52-53 , n. 49
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 137 , n. 101.1 (200:4)
Aramon i Serra (1938), Cançoner dels Masdovelles. Manuscrit no 11 de la Biblioteca de Catalunya 59-60 , n. 41 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4729
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 11 (BITECA manid 1758)
Copied Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, 1441 [?] - 1470 [?] (Massó Catàleg)
Location in witness f. xxxiiijr-v f. 31r-v
Title(s) Guillem de Masdovelles, Del cruzel crim de lleza magestat, escrit 1389 [?] - 1438 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiiij] En lo mes de juyn any Mccccxxxviij en la Ciutat de barchalona dona mossen berthomeu castello vna joha a quj mjls se complenyarja demor vn se donaren moltes hobre[s] entre les quals nj dona en gujllem de masdouelles la seguent en deffensio del deu demor e contra los trobadors qujs compleynjen
text: Del cruzel crjm / de lleza magestat … [ xxxiiijv] … Lo joy compljt / quj may no felhira
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les cobles penúltima i darrera van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endressa”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10