Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4295
Authors Jaume March
Jaume March Marquet (atribució de J. Pujol)
Titles Un sobrespler m'és vengut per lo veure
Incipit & Explicits text: Un sobrespler m'és vengut per lo veure … aquella és la qui·m pot fer morir
Date / Place escrit 1410 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10^ 10 10 10 10 10: ababcdcd
References (most recent first) Pujol (2007), “L'atribució de les cançons amoroses de Jaume March”, Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona 8-13 de setembre de 2003)
March et al. (2008), “Un sobrespler m'es vengut per lo veure [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 17
March et al. (1994), Obra poètica 191-97 , n. ii (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 106 , n. 95.9 (131:68)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 58-60
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 23-26 , n. ii
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 25-27 , n. ii
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 315 (ed. parcial)
Note els vv. 1-8 són citats en Tant mon voler s'és dat a'mors de Pere Torroella
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 7252
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 279
Title(s) Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 279] Un soptos pler mes vengut perlo veure … E fau que may he guastat tal sabor
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note cita que es correspon amb els vv. 1-8 de l'edició de Pujol
ID no. of Witness 2 cnum 7582
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 192
Title(s) Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 192] Parla mossen iaume march
text: Vn sobtos pler mes vengut per lo veure … E fau que may he gustat tal sabor
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note cita dels vv. 1-8 de la composició
ID no. of Witness 3 cnum 6703
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 41r-v
Title(s) Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 41] Mossen Jachme march
text: Vn sobre pler / mes vengut per lo veure … [ 41v] … Aquella es / la quim pot fer morir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida da la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5753
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. xxxxiiijr-v
Title(s) Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxiiij] Mossen iacme march
text: U6N sobres pler / mes vengut per lo veure … [ xxxxiiijv] … Aquella es la quim pot fer morir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2013-04-10