Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4293
Authors Jaume March
Titles Quan eu cossir en los fets mundanals
Incipit & Explicits text: Quan eu cossir en los fets mundanals … qu'es gauig sens fi e complida riquesa
Date / Place escrit 1410 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï 10ï 10 10 10ï: abbaccdeed
References (most recent first) March et al. (2008), “Quant heu cossir en los fets mundanals [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 145
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:36-37
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 6-7 , n. 4
March et al. (1994), Obra poètica 202-209 , n. iv (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 143 , n. 95.7 (204:1)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 65-68
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 33-36 , n. v
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 35-37 , n. v
Valls i Taberner (1916), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 54-55 , n. 19
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:48-49
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 311-312 (ed. parcial)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 79-81
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 369-370
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4884
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 36v-37
Title(s) Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 36v] Cobles de fortuna ffetes per mossen jach me march
text: Q5uan eucosir / en los fets mundenals … [ 37] … Ques guaig sens fi / E complida rjquesa | Ffi
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de le rúbriques “Tornada” i “Altra tornada a nostra dona”
ID no. of Witness 2 cnum 3788
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 5v-6v
Title(s) Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 5v] Mossen Jachme march cobles de fortuna
text: QVant heu cossir / en los fets mundanals … [ 6v] … Ques gauig sens fi / e complida riquesa
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 4
Note cadascuna de les dues darreres estrofes va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7090
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 144
Title(s) Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 144] Mossen Jacme March
rubr.: cobles de fortuna
text: Quant yeu cossir / en los fets mundenals … Ques guauig sens fi / e complida riquesa
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 4
Note cadascuna les dues darreres estrofes va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 5882
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxviijr-v
Title(s) Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviij] Mossen Jacme march cobles de fortuna
text: QUant heu cussir / en los fets mundenals … [ cxxviijv] … Ques guauig sens fi / e complida riquesa
Poetic Stanza 3 x 10, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides cadascuna de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-05-10