Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4292
Authors Jaume March
Jaume March Marquet (atribució de J. Pujol)
Titles Las, treballat e fora de mesura
Incipit & Explicits text: Las, treballat e fora de mesura … ans n'é millor del tot, a mon parer
Date / Place escrit 1410 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10 10 10^: abbacddc
References (most recent first) Pujol (2007), “L'atribució de les cançons amoroses de Jaume March”, Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona 8-13 de setembre de 2003)
March et al. (2008), “Las, treballat e fora de mesura [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 23
March et al. (1994), Obra poètica 198-202 , n. iii (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 188 , n. 95.5 (219:336)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 61-64
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 27-30 , n. iii
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 29-31 , n. iii
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5759
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxxxviijr-v
Title(s) Jaume March… Las, treballat e fora de mesura, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxxviij] Mossen Jacme march
text: L16As treballat / e fora de mesura … [ xxxxviijv] … Ans ne mjllor / del tot amon parer
Poetic Stanza 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6901
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 45r-v
Title(s) Jaume March… Las, treballat e fora de mesura, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 45] Mossen Jacme march
text: [L]As treballat / e fora de mesura … [ 45v] … Ans ne mjllor / del tot amon parer
Poetic Stanza 1 x 7, 4 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2013-04-10