Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4291
Authors Jaume March
Titles S·a Déu plagés que m'hagés format beyl
Incipit & Explicits text: S·a Deu plagés que m'hagés format beyl … si no, serà·m del tot mortal la playa
Date / Place escrit 1371
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10ï 10ï: ababcdec
Associated Texts part de texid 1741 Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371
References (most recent first) March et al. (2008), “S'a Deu plagues que m'hages format beyl [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1994), Obra poètica 243-44 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 122 , n. 95.4d (146:1)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 77-78
March et al. (1921), Diccionari de rims 91
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 315
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8278
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-4-29 (BITECA manid 1748)
Copied 1371 - 1425 [?]
1476 - 1500 (textos afegits del final)
Location in witness f. 32v
Title(s) Jaume March, S·a Déu plagés que m'hagés format beyl, escrit 1371
Incipit & Explicits rubr.: [ 32v] Coble quen Jacme March feu per exemple
text: Si adeus plagues quem agues format bell | Per lieys serujr quj mes sus tota bella … Ans la supley quella demj nos tulla | Sino seram del tot mortal la playa
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 8325
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 239 (BITECA manid 1137)
Copied 1391 - 1400
Location in witness f. clxxxiiijvd
Title(s) Jaume March, S·a Déu plagés que m'hagés format beyl, escrit 1371
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiiijvd] Cobla quen Jachme march feu per exempli
text: Sa deu plages quem hages format beyl … Sino seram del tot mortal la playa | Jacme march
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 8332
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13405 (BITECA manid 2116)
Copied 1681 - 1700
Location in witness f. 204
Title(s) Jaume March, S·a Déu plagés que m'hagés format beyl, escrit 1371
Incipit & Explicits rubr.: [ 204] Cobla quem Jachme March feu per exempli
text: Sa deu plages quem hagues format beyl | Per lieys servir qui mey sus totes beyla … Ans la supley quella de mi nos cuylla | Sino seram del tot mortal la playa
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28