Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4290
Authors Jaume March
Titles Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba
Incipit & Explicits text: Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba … mon dreig camí, tro que n'haj·una plomba
Date / Place escrit 1371
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: aaaaaaa
Associated Texts part de texid 1741 Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371
References (most recent first) March et al. (2008), “Ceyla qu'ieu port en semblan de colomba [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
March et al. (1994), Obra poètica 242-43 (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 48 , n. 95.4c (6:1)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 75-76
March et al. (1921), Diccionari de rims 74
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 291 (ed. parcial)
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8277
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-4-29 (BITECA manid 1748)
Copied 1371 - 1425 [?]
1476 - 1500 (textos afegits del final)
Location in witness f. 28v
Title(s) Jaume March, Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba, escrit 1371
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] Cobla den Jacme march per eximplj dalguns equiuochs per que mils puxen antendre la obra apres saguent
text: Cella quj yeu / port en semblan de colomba … Mon dret camj / trohage de sa plomba
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 8324
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 239 (BITECA manid 1137)
Copied 1391 - 1400
Location in witness f. clxxxiijrb
Title(s) Jaume March, Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba, escrit 1371
Incipit & Explicits text: [ clxxxiijrb] CEyla quieu port en semblant de colomba … Mon dreig cami tro quen hajuna plomba
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 8858
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13405 (BITECA manid 2116)
Copied 1681 - 1700
Location in witness f. 201v
Title(s) Jaume March, Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba, escrit 1371
Incipit & Explicits rubr.: [ 201v] Cobla denJachme March, per exemple dalcuns equivochs | quey ha perque mills puxen entendre la Obra seguent
text: Ceyla qui eu port en semblan de Colomba | Mite joyos mays ales vets me plomba … Perque segray de comba en recomba | Mon dreig cami cre quen hajuna plomba
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2012-01-28