Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 4288
Authors Francesc Ferrer
Titles Qui veu present lo que mai no à vist
Incipit & Explicits text: Qui veu present lo que mai no à vist, | per novell cars lo cor fa mudament … est psalm diguem de maledicció: | “Quit gloriaris in malicia qui potens es iniquitate?”
Date / Place escrit 1425 - 1458
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10…: abab: cdcd: ef…
References (most recent first) Ferrer et al. (2008), “Qui veu present lo que mai no a vist [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 1:26-30
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 227 , n. 61.10 (Bd:1)
Ferrer et al. (1989), Obra completa 254-68 , n. xi (ed. ref.)
Nicolau d'Olwer (1927), “Un témoignage catalan du siège de Rhodes en 1444”, Estudis Universitaris Catalans 378-387
Valls i Taberner (1916), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 41-46 , n. 16
Valls i Taberner (1915), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 40 , n. 16
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 295-302
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 105-08 (ed. parcial)
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4881
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 25-29v
Title(s) Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 25] Romans dela armada del Solda contra Rodes ffet per ffrancesch ffarrer
text: Qui ueu present / lo que may no auist … [ 29v] … Est pplam [sic] diguem / de male diccio | Quit gloriaris / Jn malicia qui potens es Jniquitate. | AMEN
Poetic Stanza 10 x 24
ID no. of Witness 2 cnum 7637
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 290-294v
Title(s) Francesc Ferrer, Qui veu present lo que mai no à vist, escrit 1425 - 1458
Incipit & Explicits rubr.: [ 290] Romanç dels actas de cosas que larmada del gran solda ffeu en rodas fet per ffransesch ferrer
text: Quj ven pressent / lo que may no ha vist | Per nouell cars / lo cor fa mudament … [ 294v] … Est salm diguem de malediccio | Qujd gloriaris jn malicia / qui potens es jnjquitate
Poetic Stanza 10 x 24
Record Status Created 2000-05-06
Updated 2008-10-24